ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 800 ΚΛΙΝΩΝ BLUE BAY ESCAPE RESORT

Πρόκειται για ξενοδοχειακό συγκρότημα στην θέση Αγ. Σπυρίδωνας Περίθειας στην Βόρεια Κέρκυρα, σε παραθαλάσσιο κεκλιμένο οικόπεδο 50 στρεμμάτων.  Περιλαμβάνει 15 ανεξάρτητα διώροφα κτίρια διαμερισμάτων με υπόγειο και ανεξάρτητο διώροφο κεντρικό κτίριο με υπόγειο.  Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 13.250 m2 και των ημιϋπαιθρίων χώρων 3.900 m2.  Επίσης κατασκευάστηκαν όλες οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, πισίνα 700 m2, δύο γήπεδα τένις, βοηθητικά κτίσματα ελαφριάς ξύλινης κατασκευής για bar στην πισίνα, χώρο απασχόλησης παιδιών, καταστήματα, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και υπαίθριο θέατρο με κερκίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Το συνολικό έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 13 μηνών.