ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, Α' ΤΑΞΕΩΣ, ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΓΙΑΛΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ PELEKAS BEACH HOTEL

 Αφορά την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκρότηματος συνολικής επιφανείας 10.000 m2 σε κεκλιμένο παραθαλάσσιο οικόπεδο. 

Στον άξονα του οικοπέδου τοποθετήθηκε επικλινής επί σιδηροτροχιών ανελκυστήρας για την επικοινωνία των αλλεπάλληλων διαμορφωμένων επιπέδων μέχρι την παραλία.

Η κατασκευή του έργου διήρκεσε έντεκα (11) μήνες.