ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΜΠΑΙΥ 5*

Αφορά την εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΜΠΑΙΥ 5* που λειτουργεί με δυναμικότητα (243 δωματίων, 476 κλινών) σε οικοπεδική έκταση 35 στρεμμάτων περίπου στο ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Οι ανωτέρω εργασίες υλοποίησαν μέρος επενδυτικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας, και συγκεκριμένα τον εκσυγχρονισμό του εστιατορίου – κουζίνας, την προσθήκη δωματίων στο κεντρικό κτίριο, επέκταση των bungalows, κατασκευή νέου κτιρίου SPA (θαλασσοθεραπευτήριο) και την ανακαίνιση δωματίων κεντρικού κτιρίου.

Το συνολικό έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 7 μηνών.