ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CENTURY RESORT ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αφορά την κατασκευή τριάντα εννέα (39) επιπλωμένων διαμερισμάτων των 55,00 m2 περίπου το καθένα, που αναπτύσσονται σε τρία (3) ανεξάρτητα κτίρια μέσα στον ευρύτερο οικοπεδικό χώρο ξενοδοχειακής μονάδας (που βρίσκεται σε λειτουργία) στην Αχαράβη Κέρκυρας καθώς και την κατασκευή περιμετρικού ασφαλτόδρομου πλάτους 6,0 m και δικτύου πεζοδρόμων πλάτους 1,40 m μεταξύ των τριών νέων κτιρίων και των συνδέσεων με τα γειτονικά (υπάρχοντα) κτίρια.

Αφορά επίσης την ανακατασκευή και την επέκταση του κεντρικού κτιρίου της υπάρχουσας ξενοδοχειακής μονάδας όπου ανακατασκευάστηκαν οι υπάρχοντες χώροι και έγινε προσθήκη σε δύο επίπεδα (υπόγειο–ισόγειο) για την δημιουργία νέου εστιατορίου δυναμικότητας 199 ατόμων και μίας αίθουσας συνεδρίων.

Το συνολικό έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 19 μηνών.