ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "RODOSTAMO HOTEL & SPA

Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση του ξενοδοχείου "Rodostamo Hotel & Spa" στην στη θέση Ροδόσταμο της περιοχής Γουβιών Κέρκυρας δυναμικότητας 232 κλινών.

Πρόκειται για εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα κλασικού τύπου 4* που βρίσκεται στην Κέρκυρα στην θέση Ροδόσταμο της περιοχής  Γουβιών  με την επωνυμία  «ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ Α.Ε.». Το συγκρότημα βρίσκεται σε οικοπεδική έκταση 26 στρεμμάτων ενώ η συνολική δομημένη επιφάνεια είναι 4.700m2. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού κτιρίου, των δεκατριών κτιρίων bungalows και σουιτών, των τριών κολυμβητικών δεξαμενών και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.