ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΔΩΜΑ

Αναπαλαίωση - Εσωτερική διαρρύθμιση υπάρχοντος τετραώροφου κτίριού με υπογεία, στέγη και δώμα  επί των οδών Δονζελότ, Τιμοξένους και Υπαπαντής στο ιστορικό κέντρο Κέρκυρας.

Πρόκειται για την αναπαλαίωση του ξενοδοχείου NEW YORK, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Το κτίριο αυτό  που είναι ιδιοκτησία της εταιρείας μας «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.» αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να μετατραπεί εσωτερικά σε ένα σύγχρονο κτίριο πολυτελών διαμερισμάτων με όλες τις προδιαγραφές για εγκαταστάσεις που απαιτούνται για ένα νέο κτίριο. Διατηρήθηκαν οι εξωτερικοί φέροντες τοίχοι του κτιρίου, οι οποίοι ενισχύθηκαν στατικά με μανδύες  εκτοξευμένου σκυροδέματος και νέα κατακόρυφα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα δάπεδα των ορόφων κατασκευάστηκαν εκ νέου από συνδυασμό μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη οπλισμένου σκυροδέματος. Εξωτερικά αναπαλαιώνεται ώστε να  διατηρηθούν όλα τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, χαρακτηριστικά των κτιρίων του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας, στο οποίο ανήκει.