Περισσότερες Κατοικίες

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ στην οδό Πατησίων και Πιπίνου, επιφανείας 1600 m2

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 750 m2 στην οδό Πολύμνιας 37, στο Χολαργό

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 850 m2 στην οδό Σαρανταπόρου 73, στο Χολαργό

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1300 m2 στην οδό Κατσιμπίρη 27, στο Χολαργό

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1800 m2 στην οδό Θάλειας 11, στο Χολαργό

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 950 m2 στην οδό Ανατολικής Ρωμυλίας 26

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1000 m2 στην οδό Τίρυνθος 10 στην περιοχή Αγίας Μαρίνας     Ηλιούπολης