ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΤΑΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ PILOTIS ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗ 1 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για νέα επταώροφη πολυκατοικία με pilotis, υπόγειο και δώμα, συνολικής επιφανείας 800 m2. Περιλαμβάνει επτά διαμερίσματα, δώμα, υπόγειο με βοηθητικούς χώρους και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.