Δ.Σ.

Η ευθύνη για την καλή πορεία της εταιρείας ανήκει σε μία δυναμική και συμπαγή ομάδα διοίκησης. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η επιχειρηματική ευελιξία και η διαρκής αναζήτηση της καινοτομίας. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας αποδεικνύει συνεχώς την ευστοχία των χειρισμών και της στρατηγικής που εφαρμόζει, γεγονός που κατοχυρώνεται με σταθερά αναπτυξιακά βήματα.

Η ''ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.'' διοικείται από πενταμελές συμβούλιο, του οποίου τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:
1. Πανταζής Τούμπουρος του Κων/νου, Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Αντιπρόεδρος
3. Νικόλαος Τούμπουρος του Πανταζή, Μέλος
4. Νικόλαος Τσιργέλης του Δημητρίου, Μέλος
5. Χρήστος Στραβοδήμος του Ιωάννη, Μέλος