Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ''ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.'' συνεργάζεται εδώ και είκοσι χρόνια με επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό αποτελούμενο από πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους με τεράστια εμπειρία στις μελέτες και την κατασκευή κυρίως οικοδομικών έργων πάσης φύσεως. Το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας μας, που ανέρχεται περίπου στα 150 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, είναι το πολύτιμο στοιχείο στο οποίο βασιζόμαστε για την ανάπτυξή μας και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας. Η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών στην εκτέλεση των έργων.