ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΜΠΙΕΛΛΟ

Το έργο αποτελεί τμήμα γενικής παρέμβασης στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας (Καμπιέλλο) στους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες, πλατώματα) με σκοπό την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και εξυγίανση του. Πρόκειται για κατασκευή και ανακατασκευή των δικτύων της πόλης (αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ύδρευσης, δημοτικού φωτισμού και υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ) και αποκατάσταση των παλαιών πλακόστρωτων οδοστρωμάτων. Με την συγκεκριμένη εργολαβία έγινε παρέμβαση στη Βορειοδυτική Περιοχή του ιστορικού κέντρου.