ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ

Το έργο χωρίζεται σε 7 πτέρυγες για την φιλοξενία 588 υπηκόων τρίτων χωρών και αποτελείται από 61 προκατασκευασμένους οικίσκους επιφανείας 50 m2 ο κάθε ένας.Μικρότεροι οικίσκοι χρησιμοποιήθηκαν για τα φυλάκια και τα εξωτερικά  W.C. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση του γηπέδου επιφανείας 61.032,86 m2, οι υποδομές των δικτύων, η κατασκευή  διπλής περίφραξης ειδικού τύπου η κατασκευή υπέργειων δεξαμενών πυρόσβεσης και ύδρευσης και το οδικό δίκτυο διέλευσης βαρέων οχημάτων εντός του οικοπέδου. Στις  εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο αποχέτευσης, οι μεγαφωνικές  εγκαταστάσεις, τα συστήματα ασφαλείας, η πυρανίχνευση, ο κλιματισμός και η θέρμανση αλλά και ο έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων από τα κατά τόπους φυλάκια.