ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ 17.164,79 τ.μ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΔ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ

Το έργο χωρίζεται σε 4 πτέρυγες για την φιλοξενία 240 υπηκόων τρίτων χωρών και αποτελείται από 38 προκατασκευασμένους οικίσκους επιφανείας 50 m2 ο κάθε ένας. Μικρότεροι οικίσκοι χρησιμοποιήθηκαν για τα φυλάκια και τα εξωτερικά  W.C. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση του γηπέδου επιφανείας 17.164 m2, οι υποδομές των δικτύων, η κατασκευή  διπλής περίφραξης ειδικού τύπου, η κατασκευή υπέργειων δεξαμενών πυρόσβεσης, ύδρευσης και λυμάτων και το οδικό δίκτυο διέλευσης βαρέων οχημάτων εντός του οικοπέδου. Στις  εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο αποχέτευσης, οι μεγαφωνικές  εγκαταστάσεις, τα συστήματα ασφαλείας, η πυρανίχνευση, ο κλιματισμός και η θέρμανση αλλά και ο κεντρικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων.