ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόκειται για συγκρότημα 2 τριώροφων κτιρίων με υπόγειο μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, που το ένα στεγάζει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το άλλο τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η συνολική επιφάνειά τους είναι 3.830 m2.  Για το έργο συντάξαμε όλες τις μελέτες και κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυτές.

Τα κτίρια έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα με τοπικά Κερκυραϊκά διακοσμητικά στοιχεία και χρώματα.