ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' ΚΑΙ Β' Φάση

 

Διάρκεια κατασκευής: 4 μήνες

Το έργο αυτό κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1994.

Πρόκειται:

1)  για προσθήκη 600 m2 περίπου σε δύο ορόφους στο υπάρχον Νοσοκομείο και

2)  γενική επισκευή όλου του υπάρχοντος Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 5.000 m2 με αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη δικτύων, νέα εγκατάσταση αερισμού, δαπέδων και τοποθέτηση ψευδοροφών.