ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

 

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο επιφανείας 1.060 m2  με ημιϋπαίθριους χώρους, επιφανείας 540 m2.

Περιλαμβάνει 9 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικής-χημείας, κυλικείο και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 8.055 m2.