ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 167 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ 49 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ. (ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ II, V, VI.VII)

Διάρκεια κατασκευής: 7 μήνες

Πρόκειται για την κατασκευή 167 κατοικιών τύπου Α (52.4 m²) και τύπου Β (62.4 m²) σε κοινότητες των νομών Κοζάνης και Γρεβενών, για την κάλυψη αναγκών σεισμόπληκτων οικογενειών. Η κατασκευή περιλάμβανε το σύνολο των εργασιών, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών.