ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Πρόκειται για νέο τετραώροφο κτίριο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2510 m2, για το οποίο συντάξαμε όλες τις μελέτες και κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυτές. Περιλαμβάνει 42 μονόκλινα δωμάτια και 18 δίκλινα με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (W.C. σε κάθε δωμάτιο, παρασκευαστήρια), τους κοινόχρηστους χώρους διημέρευσης και ψυχαγωγίας στο ισόγειο και βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο (αποθήκες, χώρους εγκαταστάσεων, στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.). Το κτίριο μορφολογήθηκε με στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής.