ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Το έργο αφορά την ανέγερση του Δημαρχείου Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για πενταώροφο κτίριο με δύο υπόγεια συνολικής επιφάνειας 2000 m2, μαζί με τα δύο υπόγεια, για το οποίο συντάξαμε όλες τις μελέτες και κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυτές.

Το κτίριο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και είναι ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων πολυτελούς κατασκευής, με όλους τους απαραίτητους χώρους και εγκαταστάσεις για την άρτια λειτουργία του.