''ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' ΦΑΣΗ ΣΤ΄: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

 

Το έργο αφορά όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επί του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας. Το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια 10.800 m2 και περιλαμβάνει 7 αίθουσες ακροατηρίων, κοινόχρηστους χώρους, χώρους γραφείων, βοηθητικούς χώρους, κρατητήρια και έξι ανελκυστήρες. Στην εργολαβία συμπεριλαμβάνεται και ο περιβάλλων χώρος έκτασης 5.000 m2. Το έργο παραλήφθηκε από την ''ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε'' το 2011.