Περισσότερα Δημόσια Κτίρια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.) ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ