ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πρόκειται για επισκευή του διατηρητέου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας και στεγάζει υπηρεσίες του δήμου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση λιθοδομών με ενέματα, κατασκευή στατικά ανεξάρτητου μεταλλικού παταριού στο ισόγειο, κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων για την λειτουργία ενός σύγχρονου κτιρίου γραφείων, κατασκευή ανελκυστήρων και νέουκλιμακοστασίου, συντήρηση ξύλινων δαπέδων και ξύλινης στέγης.