ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Πρόκειται για διατηρητέο κτίριο έξω από το συγκρότημα των φυλακών της Κέρκυρας της εποχής της Αγγλοκρατίας. Για το έργο συντάξαμε όλες τις μελέτες που εγκρίθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων των Ιωαννίνων.

Το κτίριο είναι διώροφο συνολικής επιφάνειας 820 m2. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι: ενίσχυση των τοιχοποιιών, κατασκευή νέων δαπέδων α' ορόφου με μεταλλικές δοκούς και κυματιστή λαμαρίνα πάνω στην οποία διαστρώθηκε οπλισμένο σκυρόδεμα, η κατασκευή της νέας στέγης με μεταλλικά δικτυώματα και κεραμίδια Κερκυραϊκού τύπου, οι εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης του κτιρίου και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και οι εργασίες μορφολόγησης του κτιρίου εξωτερικά, όπου έγινε η πλήρης αποκατάστα­σή του στην αρχική μορφή.