ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Α' και Β΄ Φάση – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Η εκκλησία βρίσκεται μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, και η πρώτη γνωστή αναφορά για αυτή είναι από το 1537. Ακολούθησαν διάφορες φάσεις εξέλιξής της και την τελική μορφή της την απέκτησε το 1768. Διατηρήθηκε μέχρι το 1943, οπότε και καταστράφηκε από πυρκαγιά από τους Γερμανούς. Τότε κάηκαν όλα τα ξύλινα στοιχεία, στέγη και ουρανία, ενδιάμεσα δάπεδα, κουφώματα, σκάλες προς το γυναικωνίτη. Παρέμειναν μόνο οι περιμετρικοί πέτρινοι τοίχοι, οι οποίοι επειδή εγκαταλείφθηκε το κτίριο, υπέστησαν κάποιες μικρές καταστροφές ιδίως στα ψηλότερα τμήματά τους και κάποιες κατακόρυφες ρωγμές. Περί το 1990 κατέρρευσε και το τέμπλο, έργο μοναδικής ωραιότητας και τέχνης. Η εκκλησία είναι σημαντικό ιστορικό μνημείο με τα περισσότερα από τα στοιχεία των Κερκυραϊκών Εκκλησιών. Το πέτρινο δάπεδο είναι το μοναδικό που επιβίωσε του χρόνου στο σύνολό του και είναι μεγάλης σπουδαιότητας.

Για το έργο συντάξαμε όλες τις μελέτες, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Στη Α’ φάση ολοκληρώθηκαν:

α) Καθαιρέσεις δηλ. καθαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων, η καθαίρεση των ανωτέρω τμημάτων των δύο πλευρικών τοίχων του κυρίως ναού, ο σχολαστικός καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής, ο καθαρισμός και η διεύρυνση των ρωγμών και των αρμών διακοπής των λιθοδομών.

β) Στερέωση των πέτρινων τοίχων δηλ. σφράγιση των ρωγμών με ισχυρό τσιμεντο­κο­νίαμα, τσιμεντενέσεις ισχυρού τσιμεντενέματος με μέτρια πίεση, τοποθέτηση δομικού πλέγματος σε όλους τους τοίχους εσωτερικά και εξωτερικά, εκτός από την κύρια όψη που τοποθετήθηκε κοτετσόσυρμα στερεωμένο στον τοίχο με φουρκέτες και επικάλυψη όλων των λιθοδομών εσωτερικά και εξωτερικά με ισχυρή τσιμεντοκονία.

γ) Κατασκευή στέγης

δ) Σοβατίσματα εσωτερικά και εξωτερικά

ε) Κορνίζες, έρτες, γενικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου για την αποκατάσταση των όψεων στην αρχική τους μορφή

 

Στη Β’ φάση έγιναν οι εργασίες της εσωτερικής διαμόρφωσης του Ναού:

α) Ανασκαφή των τάφων στο δάπεδο του Ναού και αποκατάσταση όλων των δαπέδων.

β) Αναστήλωση του τέμπλου από τα ελάχιστα εναπομείναντα λείψανα του και μερικές φωτογραφίες από το αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού.

γ) Ανακατασκευή του γυναικωνίτη από μασίφ ξύλινες διατομές.

δ) Ανακατασκευή των δύο ξύλινων κλιμάκων προς τον γυναικωνίτη από μασίφ ξύλινες διατομές.

ε) Ανακατασκευή του ξύλινου άμβωνα.

στ) Ανακατασκευή των ξύλινων στασιδιών.

ζ) Ανακατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.

η) Επισκευή και συντήρηση των πέτρινων κλιμάκων στις εισόδους του Ναού και μπροστά από το Ιερό.

θ) Καθαρισμός με αμμοβολή όλων των πέτρινων διακοσμητικών στοιχείων.

ι) Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης

 

Στην Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου περιλαμβάνονται οι εργασίες:

α) Δαπεδοστρώσεις με μάρμαρα συνθέτου σχεδίου στο χώρο μπροστά από το Ναό και στην μικρή διαπλάτυνση πίσω από το ιερό.

β) Ανακατασκευή των δύο κεντρικών μαρμάρινων εξωτερικών κλιμακοστασίων στην Κύρια όψη και στην Νότια όψη.

γ) Ορθομαρμαρώσεις, τοποθέτηση κιονόκρανων, μαρμάρινων κολώνων και πάγκων

δ) Κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων για την αποχέτευση, τον φωτισμό και την ύδρευση του περιβάλλοντα χώρου.

ε) Μερεμέτια αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου