ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ "ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ" (ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Αφορά την πλήρη αναστήλωση του κτιριακού συγκροτήματος και τη δημιουργία ενός κέντρου πολλαπλών χρήσεων και αναψυχής.

Διατηρήθηκαν μόνο οι περιμετρικές και εσωτερικές φέρουσες λιθοδομές μέχρι το ύψος των 3.00 περίπου μέτρων, οι οποίες ενισχύθηκαν με αρμολόγηση και ισχυρή τσιμεντο­κονία και τα λοιπά στοιχεία ανακατασκευάστηκαν από σκελετό οπλισμένου σκυροδέμα­τος και στοιχεία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή.

Επίσης αφορά και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου.