ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Πρόκειται για την αντικατάσταση και την επανακατασκευή της περιμετρικής κορνίζας και της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, ο οποίος είναι σημαντικό ιστορικό μνημείο και στεγάζει και το σκήνωμα του πολιούχου Αγίου της Κέρκυρας του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνα. Το έργο είναι πολύ σημαντικό διότι στα ζευκτά της στέγης στηρίζεται η ουρανία του ναού, η οποία είναι έργο εκπληκτικής ωραιότητας και μεγάλης ιστορικής αξίας, είχε ήδη συντηρηθεί και δεν έπρεπε να υποστεί καμιά αλλοίωση ή φθορά κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης της στέγης. Από την εταιρεία μας συντάχθηκαν όλες οι μελέτες, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού.  Για την προστασία του Ναού κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευάστηκε εξωτερικά μεταλλικό στέγαστρο που περιέβαλε όλο το Ναό.