ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Το αντικείμενο του έργου είναι όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας. Ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εργασίες αποκάλυψης και ενίσχυσης των θεμελίων και του φέροντα οργανισμού του κτιρίου. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 1.623 m2, ενώ το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο καταλαμβάνει έκταση 2.600 m2 στην οποία γίνονται διαμορφώσεις.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2012 και βρίσκονται σε εξέλιξη.